Good Business

Vi hjelper mennesker og selskaper med å ta gode valg.

Good Business

Hva er Good Business?

Vi startet GoGood for å utvikle en konkurransedyktig ombruksøkonomi. For å lykkes samarbeider vi tett med virksomheter som ønsker å ta posisjon i den nye økonomien. Good Business er vårt tilbud til selskaper som vil forstå, utvikle og posisjonere seg innen sirkulærøkonomi og ombruksbaserte løsninger. Det er mange grunner til at det er klokt. Vi nevner de seks viktigste:

Good Business

1. Kundene vil ha det

En fersk undersøkelse fra Opinion viser at 8 av 10 nordmenn ønsker å ta bærekraftige valg, men de færreste vet hva de skal velge – bortsett fra ombruk. Alle forstår at ombruk er bra og 1 av 3 vil velge ombruk oftere i året som kommer. Det er imidlertid ikke så lett, for dagens ombruksløsninger er preget av dårlige brukeropplevelser, kvalitetsutfordringer og mangelfulle leveranser. Det åpner enorme muligheter for nye løsninger som fjerner friksjon og leverer fullgode produkter og tjenester med ombruk inkludert.

Good Business

2. Nye vaner gir nye muligheter

Corona-krisen har tvunget de fleste av oss til å ta i bruk nye digitale verktøy. Vi har blitt tvangsdigitalisert på rekordtid – og vi liker det. Den digitale modenheten øker viljen til å ta i bruk nye, digitale tjenester og gir tjenesteøkonomien vind i seilene. Overgangen fra tradisjonelt produktsalg til digitale tjenester med deling, leie og abonnement som betalingsmodeller vil eskalere – og med det øker potensialet for å utvikle nye og ombruksbaserte tjenester.

Good Business

3. Verden trenger det

Vi bruker opp jordas naturressurser 75 ganger raskere enn de reproduseres og vi ombruker kun 9% etter førstegangsbruk. Husholdningsforbruk er årsaken til 60% av klimautslippene og 80% av ressursforbruket og er dermed den viktigste driveren av klimaendringene. Ombruksmodellen fjerner likhetstegnet mellom økonomisk vekst og forbruk av naturressurser og representerer et bærekraftig alternativ til dagens forbruksmodell. I følge EU kan ombruksmodellen redusere klimautslippene i Europa med 48% innen 2030 og skape millioner av arbeidsplasser knyttet til bærekraftig produksjon, reparasjon og vedlikehold.

Good Business

4. Myndighetene krever det

EUs Green Deal, Regjeringens Nasjonale Strategi for sirkulærøkonomi (legges frem før jul) og Oslos strategi for fremtidens forbruk viser med all tydelighet at myndighetene er i ferd med å ta grep for å stimulere overgangen fra forbruks- til ombruksøkonomien – ved hjelp av både pisk og gulrot. Globale selskaper som H&M og IKEA har skjønt tegningen og lagt store planer for å gå sirkulært innen 2030. I Norge er det fortsatt et stykke mellom de virkelig spennende satsingene. Det vil endre seg raskt, så muligheten til å ta nye posisjoner er størst akkurat nå.

Good Business

5. Investorene etterspør det

Mulighetene for unik avkastning på investeringer i fremtidsrettede klima- og miljøløsninger åpner et helt nytt marked for investorer som har langsiktige perspektiver og ambisjoner om å drive verden i riktig retning. Ombruksbaserte løsninger representerer en nisje blant neste generasjons oppstartsselskaper som vil få stadig større oppmerksomhet i investormarkedet i årene som kommer.

Good Business

6. Det er good business

Det sirkulære verdiskapingspotensialet er stort. Undersøkelser fra McKinsey og the Ellen MacArthur Foundation avdekker et enormt potensial for ny verdiskaping ved å ombruke naturressurser og materialer gjennom produktenes totale livssyklus. Analyser viser at det kan stimulere Europas ressursproduktivitet med hele 3% innen 2030, utløse kostnadsbesparelser for 600 milliarder euro i året og genere hele 1,8 billioner euro gjennom andre former for økonomisk verdiskaping.

Good Business

Hvem er vi?

GoGood består av et tverrfaglig team med tung erfaring fra alle deler av et selskaps utvikling og forretningsmessige disipliner. Vi er ledere og gründere med bakgrunn fra suksessfulle startups, scale-ups og store, multinasjonale selskaper i sterk vekst. Vi har jobbet med rådgivning, operativ drift, digital transformasjon og investeringsvirksomhet – for både kommersielle og ikke-kommersielle organisasjoner. Nå har vi alliert oss for å skape Good Business som er tuftet på bærekraftige verdier, sirkulære prinsipper, ombruksprosesser og -metoder.

Good Business

Hvorfor bør vi samarbeide?

GoGood er et oppstartsselskap med en åpen agenda: Vi skal utvikle konkurransedyktige ombruksløsninger sammen med våre partnere. Med flere års innsikts-, analyse- og innovasjonsarbeid i bagasjen vet vi mye om hva som kreves for å utvikle attraktive ombruksløsninger i praksis. Vi har erfart at det er essensielt å jobbe tett med etablerte virksomheter for å utvikle morgendagens produkter og tjenester. Derfor har vi utviklet Good Business, som et unikt tilbud til selskaper som ønsker å utvikle ombruksløsninger tilpasset sirkulærøkonomiens realiteter.

Good Business

Hva kan vi hjelpe deg med?

Med Good Business bistår vi selskaper som ønsker å drive bærekraftig innovasjon med utgangspunkt i vår erfaring og egenutviklede løsninger som inkluderer dataanalytisk bærekraftsmetodikk, digitale løsningskomponenter for ombruk støttet av en avansert teknologiplattform, en unik posisjoneringskanal og et nettverk av partnere som står klare til å utvikle nye løsninger sammen med oss. Vi kan bidra i hele prosessen – fra inngående innsikt og analyse, strategi og forretningsutvikling, produkt- og teknologiutvikling og helt frem til implementering og utrulling med merkevareutvikling, posisjonering og kommunikasjon.

Good Business

Vil du gå Good?

I GoGood møter du en resultatorientert gjeng med store ambisjoner, som er kompromissløse på kvalitet og kjemper for det vi tror på. Skal du samarbeide med oss er det en fordel hvis du trives med en offensiv tilnærming, høyt tempo og stor takhøyde. Vi tror nemlig at vi sammen kan skape nye verdier for din virksomhet og dytte verden i riktig retning på én gang. Har du lyst til å bli bedre kjent med oss?